Freiday Shop và chiến dịch Vòng quay Viral thu hút hơn 20.000 khách hàng chưa đầy 24h